Процедура №Т00040-23 на ДЛС Чепино

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Чепино
ИНТ00040-23
Първа дата13.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане на услугата добив на дървесина за обекти № № 2325 МТ, 2326 МТ, 2327 МТ, 2328 МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2325 МТ, 2326 МТ, 2327 МТ, 2328 МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция