Процедура №Т00042-23 на ДГС Златоград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Златоград
ИНТ00042-23
Първа дата14.02.2023
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2302, 2307, 2308, 2309

Данни за дървесината

Обект/и №2302, 2307, 2308, 2309
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция