Процедура №Т00044-23 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00044-23
Първа дата10.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина от временен склад от обекти с №№ 2302, 2307, 2310, 2315, 2319

Данни за дървесината

Обект/и №2302, 2307, 2310, 2315, 2319
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция