Процедура №Т00048-23 на ДЛС Чепино

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Чепино
ИНТ00048-23
Първа дата15.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина за обекти №№ 2215, 2227

Данни за дървесината

Обект/и №2215, 2227
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция