Над 78 000 проверки са извършили служителите на ЮЦДП за миналата година

25.01.2023

За изминалата 2022г. служителите на горските и ловни стопанства на Южноцентрално държавно предприятие-Смолян, включително и мобилните контролни екипи на ЮЦДП, са извършили общо 78 356 проверки на превозни средства, ловци, лица и обекти, свързани с ползването на горските територии. Общо 27 828 са проверените обекти за добив на дървесина. Контрол е извършен на 19 137 превозни средства,  26 251 ловци и на 5 140 други лица. Инспекциите са с 26 580 повече, спрямо  предходната 2021г., показва годишната справка на предприятието.

Опазването на горските територии е било възложено на над 500 горски стражари и над 50 ловни надзиратели, както и на мобилните контролни екипи.

За констатирани нарушения служителите на териториалните поделения са съставили 444 акта за установяване на административни нарушения. От тях 428 са по Закона за горите, а 16 по Закона за лова и опазване на дивеча.

Конфискувани са 12 превозни средства, 15 каруци , 7 моторни триона и 20 други инструменти за дърводобив, 5 бр. законно оръжие и над 20  други ловни уреди и боеприпаси.

Общото количество незаконно добита  дървесина от разкрити и неразкрити нарушения за отчетния период е над 1 200 куб.м.

Във всички териториални поделения са разработени мерки и е приет план за повишаване на ефективността  на дейностите по опазване и защита на горските територии.