Процедура №Т00056-23 на ДГС Карлово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Карлово
ИНТ00056-23
Първа дата16.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2301МТ, 2302МТ, 2305МТ, 2332МТ, 2342МТ, 2352МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2301МТ, 2302МТ, 2305МТ, 2332МТ, 2342МТ, 2352МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция