Процедура №Т00057-23 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00057-23
Първа дата14.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина за "Местни търговци" от обект № 2315 МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2315 МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция