Процедура №Т00059-23 на ДЛС Широка поляна

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Широка поляна
ИНТ00059-23
Първа дата01.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаДиректно сключване на договор по реда на чл. 27 от НУРВИДГТ
ПредметСключване на договори за добив по реда на чл. 27 то НУРВИДГТ

Данни за дървесината

Обект/и №2274С, 2301С
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция