Процедура №Т00060-23 на ДГС Карлово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Карлово
ИНТ00060-23
Първа дата07.03.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметИзвършване на лесокултурни дейности през 2023 година, включващи попълване и отглеждане на култури – ръчно и механизирано в Обект №5

Данни за дървесината

Обект/и №5
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция