Процедура №Т00062-23 на ДГС Батак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Батак
ИНТ00062-23
Първа дата16.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2310, 2312, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324

Данни за дървесината

Обект/и №2310, 2312, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция