Процедура №Т00063-23 на ДЛС Тракия

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Тракия
ИНТ00063-23
Първа дата15.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2302, 2325

Данни за дървесината

Обект/и №2302, 2325
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция