Процедура №Т00065-23 на ДГС Панагюрище

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Панагюрище
ИНТ00065-23
Първа дата20.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина, включена в обекти №№ 2328С, 2329С, 2330С, 2331С, 2332С, 2334С, 2335С

Данни за дървесината

Обект/и №2328С, 2329С, 2330С, 2331С, 2332С, 2334С, 2335С
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция