Процедура №Т00069-23 на ДГС Първомай

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Първомай
ИНТ00069-23
Първа дата17.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2315МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2315МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция