Процедура №Т00070-23 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ00070-23
Първа дата21.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив - Обекти №2316МТ, 2317МТ, 2318МТ.

Данни за дървесината

Обект/и №2316МТ, 2317МТ, 2318МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция