Процедура №Т00071-23 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ00071-23
Първа дата21.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив - Обекти №2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327.

Данни за дървесината

Обект/и №2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327.
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция