Процедура №Т00073-23 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00073-23
Първа дата22.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина от временен склад - Обекти №2335, 2336

Данни за дървесината

Обект/и №2335, 2336
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция