Процедура №Т00074-23 на ДГС Родопи

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Родопи
ИНТ00074-23
Първа дата03.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина - Обект №2338

Данни за дървесината

Обект/и №2338
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция