ЮЦДП взе участие в международното ловно изложение „ Jagd & Hund” в Дортмунд

03.02.2023


Представители на ЮЦДП, гр. Смолян и на териториалните поделения, взеха
участие в международното ловно изложение „ Jagd & Hund” в Дортмунд
/Германия/.


Ловното изложение в гр. Дортмунд е традиционно, провежда се в изложбен
център Westfallenhallen, а събитието се посещава всяка година от
представители на ЮЦДП, гр. Смолян.


На изложението бяха представени туроператорски фирми, производители на
ловни оръжия, облекло, аксесоари, фуражи за дивеча, ловно стопански
съоръжения, изложени бяха трофеи и др.


На българския щанд бяха представени рекламни материали за шестте
предприятия по чл.163, ал.1 от Закона за горите, включително и
възможностите за лов в района на ЮЦДП, гр. Смолян.


Туроператорски фирми вече направиха заявки за организиран ловен туризъм
през 2023 г. на територията на ловните стопанства на ЮЦДП, което
затвърждава ролята на страната ни като предпочитана дестинация за ловен
туризъм, коментира директорът на предприятието инж. Здравко Бакалов.