Процедура №Т00081-23 на ДГС Борино

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Борино
ИНТ00081-23
Първа дата16.02.2023
Втора дата
Тип на процедуратаДиректно сключване на договор по реда на чл. 27 от НУРВИДГТ
ПредметДобив на пострадала дървесина по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от НУРВИДГТ

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция