Процедура №Т00092-23 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00092-23
Първа дата10.03.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с №№ 2302, 2310

Данни за дървесината

Обект/и №2302, 2310
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция