Процедура №Т00094-23 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНТ00094-23
Първа дата13.03.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2314, 2315, 2316

Данни за дървесината

Обект/и №2314, 2315, 2316
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция