Процедура №Т00096-23 на ДГС Смилян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смилян
ИНТ00096-23
Първа дата14.03.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина за обекти №№ 2341, 2342

Данни за дървесината

Обект/и №2341, 2342
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция