Процедура №Т00101-23 на ДГС Славейно

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Славейно
ИНТ00101-23
Първа дата24.03.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2301, 2303, 2315, 2318, 2320, 2321

Данни за дървесината

Обект/и №2301, 2303, 2315, 2318, 2320, 2321
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция