Зимно подхранване на дивеча на територията на ДЛС „Женда“

06.03.2023

Един от ефективните начини за намаляване на загубите и поддържане на дивеча в добра кондиция е зимното подхранване. В обхвата на  ТП ДЛС „Женда“-Кърджали, ловните надзиратели полагат грижи за 20 биотехнични съоръжения, от които в оградени и свободни територии, се подхранват общо 214 броя муфлон, 179 броя елен лопатар, 137 броя благороден елен, 242 броя сърна и  309 броя дива свиня. За тази цел, през месец януари са осигурени нужните количества фураж, а именно 8280 кг. концентриран фураж (царевица, пшеница и ечемик) и  1741 кг. груб фураж (люцерново сено).  Стопанството разполага с високопроходими автомобили, с които се осигурява достъп до хранителните комплекси за тяхното захранване с фураж. Своевременното се отварят пъртини в снега, които са с особена важност за движението на муфлона. С всички тези дейности са ангажирани 11 служители, дивечовъди, ловни и горски стражари.

През 2022г. служителите на ТП ДЛС „Женда“ са засели и обработили 100 декара дивечови ниви. През 2023 година се  предвижда в базите за интензивно стопанисване на дивеча да бъдат създадени още 150 декара нови дивечови ниви.