Процедура №Т00106-23 на ДГС Момчилград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Момчилград
ИНТ00106-23
Първа дата24.03.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в обекти №№ 2308МТ, 2309МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2308МТ, 2309МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция