Заповед № РД48-5/07.03.2023г. на Министъра на земеделието за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в Дивечовъден участък „Средна гора“, към ДГС Клисура по реда на чл. 36 и сл. от Закона за лова и опазване на дивеча.

08.03.2023

Заповед № РД48-5/07.03.2023г. на Министъра на земеделието за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в Дивечовъден участък „Средна гора“, към ДГС Клисура по реда на чл. 36 и сл. от Закона за лова и опазване на дивеча.