Процедура №ЗЛОД02 на ДГС Клисура

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Клисура
ИНЗЛОД02
Първа дата10.04.2023
Втора дата
Тип на процедуратаПроцедури по ЗЛОД
ПредметКонкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в Дивечовъден участък „Средна гора“, към ДГС Клисура по реда на чл. 36 и сл. от Закона за лова и опазване на дивеча.