Процедура №Т00108-23 на ДГС Кирково

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Кирково
ИНТ00108-23
Първа дата30.03.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметТоварене, транспортиране и разтоварване на иглолистна и широколистна дървесина, транспортиране на тополови фиданки

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция