Зимно подхранване на дивеча в Държавно ловно стопанство „Кормисош“

09.03.2023

Зимно подхранване на дивеча в Държавно ловно стопанство „Кормисош“

 

Държавно ловно стопанство „Кормисош“ в ловностопанско  отношение стопанисва територия с обща площ 29 000 ха. Надморската височина в стопанството варира от 360 м. до 2000 м. Грижите, които се полагат за дивеча в стопанството са целогодишни. По данни от проведената таксация за 2022 г., на територията на стопанството има 1200 бр. благороден елен, 370 бр. елен лопатар, 590 бр. сърна, 680 бр. дива свиня, 370 бр. муфлон, 760 бр. дива коза, 90 бр. мечка, 125 бр. глухар. За целогодишното подхранване на дивеча в стопанството се изразходват 100 тона груб фураж /люцерна/, 365 тона концентриран фураж /царевица, ечемик, овес/, 250 тона сочен фураж /ябълки, моркови, круши/ и 60 тона гранулиран фураж. Важен елемент от подхранването е солта, като ТП „ДЛС Кормисош“ използва инсектицидна сол. Тя има обезпаразитяващи и поддържащи функции, както и всички необходими микро и макро елементи.  ДЛС „Кормисош“ се гордее със своя рекорд на трофей от дива свиня, оценен на 158,20 т. по CIC.