Подхранване на дивеча в ДЛС „Широка поляна“

10.03.2023

Подхранването и опазването на дивеча на територията  на ДЛС “Широка поляна“, част от Южноцентрално държавно предприятие-Смолян, е едно от основните ловностопански мероприятия, което се извършва целогодишно.

ДЛС „Широка поляна“ заема част от Западните Родопи, в землището на гр. Батак. В ловностопанско отношение, районът се стопанисва като държавен ловностопански район, с шест ловища. Ежедневно се извършва подхранване на дивеча със сочен /ябълки/, груб/сено/ и концентриран фураж /царевица, ечемик, слънчоглед и гранула/. За миналата година са изразходвани над  80 000 кг. фураж за подхранване на дивеча в ловното стопанство.

Според таксацията за 2022г., в ДЛС „Широка поляна“ има 39 бр. благороден елен, 10 бр. елен лопатар, 171 бр. сърна, 41 бр. дива свиня, 26 бр. муфлон, 55 бр. дива коза, 85 бр. глухар, 12 бр. мечка.

Набляга се също и на поддържането на т.нар. солища, които осигуряват необходимите минерални вещества за метаболизма на дивеча. Осигурената каменна сол за животните е над 4 000 кг.