Процедура №Т00113-23 на ДГС Карлово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Карлово
ИНТ00113-23
Първа дата31.03.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2314, 2316, 2342, 2352

Данни за дървесината

Обект/и №2314, 2316, 2342, 2352
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция