Служители на ТП ДГС „Пазарджик“ засадиха 1950 фиданки черен бор в землището на с. Дебръщица

10.03.2023

Служители на ТП ДГС „Пазарджик“ извършиха попълване на култура от черен бор в землището на с. Дебръщица, община Пазарджик. Попълването беше извършено на 09.03.2023г. с контейнерни фиданки от черен бор, произведени от ТП ДГС „Момчилград“. Бяха засадени общо 1950 фиданки.