Попълване на култура с фиданки от черен бор се извърши на територията на ТП „ДГС-Пловдив“

13.03.2023

Попълване на култура с фиданки от черен бор се извърши на територията на ТП „ДГС-Пловдив“. С това служители на стопанството и доброволци от Кметство с. Марково поставиха началото на редица съвместни инициативи, свързани с грижата към гората и опазване на природата.