Доброволци от Марково и служители на ДГС „Пловдив“ почистиха горски територии в местността „Осморката“

14.03.2023

Доброволци от Кметство с. Марково се включиха в планирано от ТП "ДГС - Пловдив" почистване на горски територии. В мeстността  „Осморката“ бяха почистени крайпътни площи. Събрани и извозени до определените за целта места са над 10 чувала боклуци, битови и строителни отпадъци.