Процедура №Т00114-23 на ДГС Борино

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Борино
ИНТ00114-23
Първа дата31.03.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2319. 2320. 2321

Данни за дървесината

Обект/и №2319. 2320. 2321
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция