Процедура №Т00118-23 на ДГС Златоград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Златоград
ИНТ00118-23
Първа дата04.04.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2303, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326

Данни за дървесината

Обект/и №2303, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция