Процедура №Т00120-23 на ДГС Смилян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смилян
ИНТ00120-23
Първа дата11.04.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс от дейността - добив на дървесина за обекти №№ 2343, 2344

Данни за дървесината

Обект/и №2343, 2344
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция