Процедура №Т00127-23 на ДГС Триград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Триград
ИНТ00127-23
Първа дата24.04.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметИзвършване на дейности, свързани с товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина (дърва за огрев) за нуждите на ТП ДГС Триград

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция