Процедура №Т00129-23 на ДЛС Женда

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Женда
ИНТ00129-23
Първа дата21.04.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2318МТ, 2319МТ, 2320МТ, 2321МТ

Данни за дървесината

Обект/и №2318МТ, 2319МТ, 2320МТ, 2321МТ
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция