Заповед З-32-157/03.04.2023 г. на ДЛС Извора

05.04.2023

Заповед за учредяване безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин