Служители на ТП „ДГС-Михалково” поставиха информационни табели на дървета с QR код, съдържащ информация и снимки за вида

05.04.2023

Служители на ТП „ДГС-Михалково” поставиха информационни табели на 9  дървета от различни дървесни видове. Инициативата е наречена „Опознай гората до теб!“ и се реализира по повод „Седмицата на гората“-2023г.. Информационните табели на дървета съдържат българско и научно наименование на вида и QR код, чрез който при сканиране с мобилен телефон, природолюбителите ще могат да получат пълна информация, в т. ч. и цветен снимков материал за него.  Табелите са поставени  по трасето „Централен античен трансродопски път през Следните Родопи”,  в участък, преминаващ през местност „Мерагидик” – връх „Голям Персенк” – местност „Бяла вода”, в териториалния обхват на горското стопанство.
На дървета, намиращи се на площадката, от която се открива красиви изглед   към язовир „Въча”, освен за дървета е поставена и информационна табела с QR код с кратка характеристика за ТП „ДГС-Михалково“, както и снимки с гледки  от знакови места на територията на стопанството, през четирите сезона на годината.
Идеята на държавното горско стопанство в Михалково, което е част от ЮЦДП, гр. Смолян, е инициативата „Опознай гората до теб!“, да прерасне в традиция за лесовъдите. Така, като част от проявите за отбелязването  на  „Седмицата на гората“, ще се популяризира видовото разнообразие на  българската гора, природни и исторически забележителности, както и красиви кътчета сред природата.