ДГС "Алабак" проведе съвместна акция за залесяване с ОУ "Христо Ботев"-гр. Велинград

06.04.2023

ТП ДГС "Алабак" извърши залесяване с ОУ "Христо Ботев"-гр. Велинград. Инициативата е и по повод 200 годишния юбилей на училището. В закесяването взеха участие ученици, учители и служители на ТП ДГС "Алабак". Предстоят още съвместни мероприятия с Иновативно СУ "Св. св. Кирил и Методий"-гр. Велинград и Асоциацията на прокурорите в България.