Ученици и горски служители залесиха местност в близост до неделинското село Козарка

06.04.2023

Деветокласниците от  ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” - гр. Неделино, с голямо желание  и ентусиазъмq залесиха местност  „Козарка“, в близост до село Козарка. Служителите на ТП ”ДГС Златоград” обясниха подробно как се извършва  залесяването, важността от създаването  на нова гора и отглеждането й.