Процедура №Т00134-23 на ДГС Михалково

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Михалково
ИНТ00134-23
Първа дата26.04.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина от обекти № 2318, 2319.

Данни за дървесината

Обект/и №2318, 2319
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция