Отбелязване на "Седмица на гората"

10.04.2023

Зрелостниците от Випуск 64, от СУ„Антим I” гр.Златоград, заедно с лесовъди от ТП „ДГС Златоград” залесиха местност „Акуша” в близост до гр.Златоград. Поставените табелки на дръвчетата дълго ще напомнят за доброто дело. 

Поздравления за учениците, участвали в залесяването, за желанието да бъдат полезни в опазването на гората!