Отбелязване на "Седмица на гората" - 05.04.2023

11.04.2023

В чест на Седмица на гората, на 05.04.2023год. в ТП”ДЛС-Извора” се проведоха редица мероприятия с деца от ДГ”Здравец”-гр.Девин и ученици от ІІІ клас на СУ”Христо Ботев”- гр.Девин. Представена  бе същността на лесовъдската професия , опазването и благата на гората . Учениците се запознаха с основните дървесни видове срещащи се на територията на стопанството, като сами с голям ентусиазъм засадиха фиданки. Децата имаха възможност на живо да наблюдават дивеча в БИСД ”Дорище”. Разбира се всички получиха редица подаръци.