Отбелязване на "Седмица на гората" - 07.04.2023

11.04.2023

Във връзка с честване на Седмица на гората, на 07.04.2023год. ТП”ДЛС-Извора” съвместно с Община Девин извършиха  почистване на част от горската територия на  ТП”ДЛС-Извора” , в две направления „Струилица-Лъката” и „Храстево–Червен камък”.