Процедура №Т00136-23 на ДЛС Чепино

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Чепино
ИНТ00136-23
Първа дата03.05.2023
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив на дървесина - Обект №2209-1

Данни за дървесината

Обект/и №2209-1
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция