С редица инициативи ТП “ДГС Карлово“ отбеляза „Седмицата на гората“ 2023г.

18.04.2023

С редица инициативи ТП “ДГС Карлово“ отбеляза „Седмицата на гората“ 2023г. Служителите на горското стопанство проведоха на 4 април  съвместна инициатива на открито с децата от ДЦДГ “Светлина“ -  гр. Карлово. Чрез забавни детски игри бе представена професията на лесовъда. На двора на градината бяха засадени фиданки, с които се обогати разнообразието на дървесните видове.
На 5 април бяха почистени пътеката за х. “Хубавец“ и х. “Балкански рози“ в Стара планина, а на 7 април бяха почистени възлови места в държавните горски територии-по поречието на р. Стряма; м. “Апостолова гора“;  м. “Борова гора“; м. “Стражата“;  от двете страни на моста над р. “Стряма“ на главния път за Пловдив и по поречието на реката в землището на гр. Баня; държавни горски територии от двете страни на пътя с. Домлян-с. Мраченик.
На 6 април, съвместно с доброволци,  бяха залесени нови и подменени изсъхнали дръвчета в парк “Здраве“ в гр. Карлово, както и облагородяване на двора на ТП “ДГС Карлово“. Засадени бяха фиданки в зеленото пространство около паметника на Калифер войвода- гр. Калофер.