Процедура №Т00139-23 на ДЛС Кормисош

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Кормисош
ИНТ00139-23
Първа дата10.05.2023
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността на добив на дървесина от Обект № 2320

Данни за дървесината

Обект/и №2320
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция